Rheoli Dogfennau Cyngor Trefdraeth

Gweld yr holl ddogfennau pwysig diweddaraf isod


Hysbysiad Archwilio - Hysbysiad penodi o’r dyddiad ar gyfer arfer hawliau etholwyr.

Cyngor Tref Trefdraeth - Cynllun Hyfforddi 2022-2023

Y Ddyletswydd Bioamrywiaeth a Gwydnwch Ecosystemau

Mae Cyngor Tref Trefdreath yn cyhoeddi'r canlyniadau terfynol a'r adroddiad ar yr arolwg diweddar ac anghenion tai. Gyda chefnogaeth grant o wella Sir Benfro, cynhaliwyd yr arolwg gan ymgynghorwyr annibynnol.

Adroddiad Blynyddol 2022 - 2023

Pro Forma - Cyngor Trefdraeth - Lwfansau Cyhoeddedig - 2021_2022

GDF04 NTC Request for info 1701_has been updated

GDF01 NTC Information available_Model Publication Scheme 2015

GDC04 Reg of Interest 2015

GDC03 TC Members code of conduct 2013

GDC02_TC_Declaration_of_office_2013

GDC01_TC_Job_description 2013

GD24 Environmental Policy 2020

GD23 Social Media Policy 1701 d2

GD22 Benches 2017

GD21 Market 2015

GD20 Computer protocol 1701

GD19_Tender_guide_2014

GD18 WELSH Language 0

GD17 Cemetery procedure

GD16 Cemetry policy 0

GD15 Web site terms of ref 2013

GD14 Financial Regulations for Wales_NTC - 2020

GD13 OVW Standing Orders 2020

GD12 Services 2012

GD11d_Records management policy_NTC data retention policy_2020

GD11c_Records management policy_Data breach procedure_2020

GD11b_Records management policy_NTC consent form to hold contact information_2020

GD11a_Records management policy_NTC Appendix C List of Documents for Retention or Disposal_2020

GD10 Recruit _ employ 2014

GD09 Planning 2016

GD08 Health _ Safety 2014

GD07 Councillors expenses 2014

GD06 Diversity and Equality 2013

GD05_NTC Information and Data Protection Policy 2020

GD04 Complaints Procedure 2020

GD03 Complaints Procedure, Guide 2018

GD02 Code of Conduct 2018

GD01 Attendance Management 2018

GD00 List of GD docs 2020

Freedom of Information legal topic note_approved 21.09.20

Audit notice_english_2021

Audit notice_Cymraeg_2021

A01 Document schedule r170425_2018