Oriel

Dyma rhai o’r lluniau a lleoedd syfrdanol o gwmpas Trefdraeth.

Hefyd, gweler map o ardal Trefdraeth.