Eich Cyngor Tref

Eich Cynghorwyr


Eich Cynghorwyr

Dyma’r tîm sydd yn rhan o’r cyngor tref ac hefyd sut y gallwch chi gysylltu a nhw.


Gadeirydd

Morgan Lewis

4 Maes Morfa,
Newport,
SA42 0TR

morganjlcouncil@gmail.com


Is-Gadeirydd

Ros McGarry

Dan-y-Mynydd

Feidr Bentinck

Trefdraeth

Sir Benfro

SA42 0PU

01239 821129

rosmcgarry@aol.com


Gadeirydd
Paul Harries

Gwalia,
East St., Newport
SA42 0SY

paul@gwalia.free-online.co.uk
01239 820809


John Griffiths

John Griffiths

Carregwen,
4 Gerddi Windsor,
Bridge St.,
Newport
SA420RL

johgriffiths1976@gmail.com.
01239 820301


Jon Letten

Westfa,
Lower St. Mary St.,
Newport
SA42 0TS

jonletten@hotmail.com.
01239 820447


Sandra Bayes

Yr Hen Felin,

Upper Bridge Street

Newport

SA42 0PL

sandrabayes1@btinternet.com

01239 820889


Elaine Lloyd

1 Maes Morfa

Newport

SA42 0TR

lloydelaine3197@gmail.com
01239 820037


Rosamund Cleal

Parc Y Marriage,
Mountain West,
Newport

rossiecleal@icloud.com
01239 820060


Emily Shevlin


Daron Paish


Jackie Morris


Clerc y Dref

Lowri Evans

Unit 3, The Old School
House, Lower St Mary
St, Newport SA420TS

npclerk@newport-pembs.co.uk
01239 821127