Newyddion y Cyngor

Gweld yr holl newyddion a diweddariadau diweddaraf gan eich Cyngor Tref.


HYSBYSIAD O SWYDD WAG ACHLYSUROL

Mae 3 swydd wag ar gyfer Cynghorydd ar gyfer

WARD TREFDRAETH ar CYNGOR TREF TREFDRAETH


Ffioedd a Thaliadau Mynwentydd – 2023-2024

Ffioedd a Thaliadau Mynwentydd – 2023-2024


TENDR ARFAETHEDIG - Torri gwair a thrimio gwrychoedd

TENDR ARFAETHEDIG – Torri gwair a thrimio gwrychoedd

Y dyddiad cau i dderbyn tendrau wedi’u cwblhau yw 12yh ar y 27ain Mawrth 2023.

Mae Cyngor Tref Trefdraeth yn bwriadu ceisio tendrau cystadleuol ar gyfer y gwaith canlynol:

Torri gwair a thrimio gwrychoedd

Dylai unrhyw gontractwyr sydd â ddiddordeb mewn darparu dyfynbrisiau ar gyfer y gwaith hyn, yn y lle cyntaf,

ysgrifennu at y Clerc at y cyfeiriad isod neu ebostio npclerk@newport-pembs.co.uk

The Town Clerk, Newport Town Council, Unit 3, The Old School, Lower St Mary St, Newport, Pembrokeshire. SA42 0TS.


COFNOD BLYNYDDOEDD AM Y FLWYDDYN YN GORFFEN 31 MAWRTH 2022

HYSBYSIAD AM GWBLHAU ARCHWILIAD

AC AM YR HAWL I AROLYGU’R COFNOD BLYNYDDOL

COFNOD BLYNYDDOEDD AM Y FLWYDDYN YN GORFFEN

31 MAWRTH 2022


COFNOD BLYNYDDOEDD AM Y FLWYDDYN YN GORFFEN 31 MAWRTH 2021

HYSBYSIAD AM GWBLHAU ARCHWILIAD

AC AM YR HAWL I AROLYGU’R COFNOD BLYNYDDOL

COFNOD BLYNYDDOEDD AM Y FLWYDDYN YN GORFFEN

31 MAWRTH 2021


ATODLEN Y GWAITH SY'N GYSYLLTIEDIG Â CHYFLWYNO GOLEUADAU NADOLIG 2022/2023

Mae Cyngor Tref Trefdraeth yn gwahodd partïon â d diddordeb i dendro am
y canlynol:

ATODLEN Y GWAITH SY’N GYSYLLTIEDIG Â CHYFLWYNO GOLEUADAU NADOLIG 2022/2023


RHYBUDD CYHOEDDUS - Gwahardd Traffig Cerbydol Dros Dro (Cau Ffordd)

RHYBUDD CYHOEDDUS – 7fed Gorffennaf Gwahardd Traffig Cerbydol Dros Dro (Cau Ffordd)

Ffordd Dosbarth III (C3073) ger Cilgwyn – o’i chyffordd yng nghyffiniau’r eiddo o’r enw Tŷ Rhos, i’r de i’w chyffordd yng nghyffiniau’r eiddo o’r enw Fahongle Uchaf.

Cliciwch yma i gael mwy o fanylion.

Cliciwch yma i gael y cynllun a’r map.


Hysbysiad Archwilio.

Cliciwch yma – Hysbysiad Archwilio.


ETHOLIAD CYNGHORWYR SIR

CYNGOR SIR PENFRO

HYSBYSIAD O ETHOLIAD ETHOLIAD CYNGHORWYR SIR.

Cynhelir Etholiad Cynghorwyr Sir ar gyfer yr holl Ranbarthau Etholiadol oddi fewn Sir Benfro

Cliciwch yma am fwy o fanylion.


HYSBYSIAD O ETHOLIAD

ETHOLIAD O GYNGHORWYR TREF A CHYMUNED

Cynhelir etholiad Cynghorwyr Tref a Chymuned ar gyfer yr holl Drefi a Chymunedau oddi fewn Sir Benfro.

Cliciwch yma am fwy o fanylion.


Cyfleuster Cyngor Dref.

Ydych Chi Eisiau Gweithio I Drefdraeth?

Mae un swydd wag ar Gyngor Tref Trefdraeth ac mae angen rhywun sydd eisiau gwneud bethau da i ddigwydd yn Nhrefdraeth.

DYDDIAD CAU AM CEISIADAU 27AIN IONAWR 2022

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth.


There are currently no blog posts. Please check back again later.

A oes unrhyw beth yma yr ydych chi’n teimlo nad yw wedi cael sylw? Cysylltwch â ni a byddwn yn fwy na pharod i helpu.