Cael Eich Ddweud

Mae’n bwysig i ni wybod beth yw barn y gymuned. Byddwn yn defnyddio’r dudalen arolwg hon pan hoffem gael syniad o’r hyn y mae’r mwyafrif ei eisiau. Edrychwch ar dudalen Newyddion y Cyngor Tref am hysbysiad o arolwg a llenwch y ffurflen isod i leisio’ch barn.


Do you agree with this idea?