Newport Town Council

Cyngor Tref Trefdraeth

Nod Cyngor Tref Trefdraeth yw gwella cymuned ein tref lewyrchus. Ar y wefan hon, gallwch ddysgu am hanes Tref Trefdraeth, yr hyn yr ydym yn ei wneud a sut yr ydym yn helpu, a sut y gallwch gysylltu.

Mae ein Cyngor Tref yn cael ei arwain gan dîm o gynghorwyr sydd i gyd yn hapus i helpu, gyda’r nod unedig i wella Tref Trefdraeth. Mae croeso i chi gysylltu yma.


community information

Hanes y Dref.

Yng Nghyngor Nhrefdraeth, rydym yn falch o dreftadaeth a hanes Tref Trefdraeth. Ar ein tudalen hanes, gallwch ddysgu popeth am sut roedd Trefdraeth yn arfer bod yn lleoliad pwysig ar gyfer masnachu i leoedd eraill fel Bryste, Gogledd Cymru ac Iwerddon.

Dewch i weld sut mae’r twyni tywod a’r rhostir wedi troi’n dref yr ydym yn ei hadnabod ac yn ei charu heddiw.Cyfarfodydd y Cyngor Tref

Gweler agendâu a chofnodion diweddaraf Cyngor Tref Trefdraeth. Mae hyn yn cynnwys cyfarfodydd cyllideb a chyllid, yn ogystal â chyfarfodydd cynllunio.

Cael dy ddweud

Yma gallwch ddod o hyd i rai o’r digwyddiadau diweddaraf yn ein cymuned. Darganfyddwch grwpiau a gweithgareddau cymdeithasol, yn ogystal â dod o hyd i gysylltiadau defnyddiol ar gyfer unrhyw ymholiadau a allai fod gennych.

community information

Gwybodaeth Gymunedol

Rydym yn ystyried eich holl farn. Dewch i ddweud eich dweud ar arolygon a dadleuon diweddaraf y cyngor. Gwnewch i’ch llais gael ei glywed.

Newyddion Lleol

Cael y wybodaeth ddiweddaraf a chael yr holl newyddion diweddaraf. Os oes gennych chi stori i’w rhannu, mae croeso i chi gysylltu.